Danske Slægtsforskere

KildeIndeksIndtastningsProjektet omfatter et generelt indtastningsprogram til indtastning af genealogiske og demografiske kilder.

KIIP er programmeret af Jens V. Olsen i samarbejde med Danske Slægtsforskere (tidligere DIS-Danmark) og Dansk Data Arkiv (DDA nu RA).

Forløbig findes programmer til indtastning af kirkebøger og folketællinger.


Ikon til KIIP_kbg programmet Logo til KIIP_kbg programmet
Ikon til kirkebogsindtastningen
Tak til Lars Erik Bryld for inspiration
 

Kirkebogsindtastningen findes i to varianter

Logo til kirkebogsindtastningen
Tak til Bjarne Vincents Johansen for det oprindelige billede
     
Til indtastning af kirkebøger før 1892

KIIP_kbg91 version 3.12 (3. okt. 2013) (1,16 MB)

   
Til indtastning af nyere kirkebøger fra 1892 og frem

KIIP_kbg92 version 3.12 (3. okt. 2013)

Ikon til KIIP_ft programmet Logo til KIIP_ft programmet
Ikon til folketællingsindtastninger
Tak til Lars Erik Bryld for inspiration

Folketællingsindtastningen findes i to varianter

Logo til folketællingsindtastninger
     
Indtastning af folketællinger før 1900

KIIP_ft18 version 3.12 (3. okt. 2013)

     
Indtastning af folketællinger efter 1900

KIIP_ft19 version 3.12c (14. nov. 2015)


 
Guides for nedhentning
(med KIIP_kbg91 som eksempel)
Windows XP (dansk) Windows XP (engelsk)
(med danske kommentarer)
Windows 7 (dansk)
- kommer senere
Windows 7 (engelsk)
(med danske kommentarer)
KIIP programmerne og Windows 8 I "Kontrolpanel" under "Programmer og Funktioner" aktiveres punktet "Brug programmer, der er udviklet til tidligere versioner af Windows"

 

Tips & Tricks - Følg med på denne side - her kan indtastere få små smarte Tips og Tricks til lettelse af indtastningsarbejdet.

Ofte Stillede Spørgsmål vedr. kirkebogsindtastning - som vi alle kan høste erfaring fra.

Genvejstaster - for at undgå at bruge musen, findes en lang række tastaturgenveje.


Oversigt over de vigtigste faciliteter.

 1. Hjælp for de enkelte felter fås ved at taste F1, når du står inde i feltet.
   
 2. Obligatoriske felter er markeret med en * (stjerne).
   
 3. Navnefelter har automatisk konvertering til stort forbogstav. Konverteringen sker idet man forlader feltet.
  Sidst i definitionsfilen står en undtagelsesliste med de ord, der ikke konverteres.
   
 4. Meget fri indtastning af datoer med automatisk indsættelse af aktuelt årstal med fast visningsformat: "15 jan 2005".
  Her er en række eksempler på acceptable indtastningsformer: Undlades årstallet indsættes kalenderåret øverst på siden. Hvis der ikke er et sådant, så nuværende år.
   
 5. Generelt vil F7 gentage feltindholdet fra forrige post.
 6. Der findes en række "huskelister" (p.t. Stednavn, Erhverv, Civilstand, Slægtning og Præstens dato. Begravelse: Alder, andet / Dødsårsag / Slægtning type. Døbtes forældres navne). Tastes "=" i et felt indsættes nyeste element fra huskelisten.
  Den aktuelle huskeliste aktiveres ved at taste F8 i feltet. Listen er ordnet med de nyeste ord øverst.
  Tastes mindst et bogstav fulgt af F8, vises de navne/steder etc., der matcher med det indtastede. Det aktuelle kan enten indsættes via museklik eller for de første ni i listen ved blot at taste det tilsvarende nummer.
  Der er plads til 50 forskellige værdier, men vises højst de 20 nyeste.
   
 7. De felter, der ikke har huskelister, husker sidst indtastede tekst i feltet. Det kaldes frem med "=".
   
 8. Køn angives som M, K eller U (ukendt). Hvis kønnet for et navn kendes fra en tidligere indtastning, indsættes den kendte værdi som default efter accept af navnet. Hvis et navn er registret både som hankøn og som hunkøn, tildeles det kønnet X, som altid skal overskrives.
  X'et kan fjernes ved én gang at acceptere kønnet X, og derefter indsætte den rigtige værdi.
   
 9. Feltet Ægte / Uægte har defaultværdien Æ. Kun Æ, U og "-" tillades.
   
 10. Feltet Flerfødsel (antallet af samtidigt fødte søskende - tvillinger=2, trillinger=3 osv.) har defaultværdien 1.
  Feltet accepter tal i området 1..5.
   
 11. Der kan navigeres mellem felterne med pil-ned, pil-op, PageDown (til sidste felt), PageUp (til første felt).
  Tab fører til næste stop-felt. En post accepteres enten ved OK eller ved Enter fra det sidste felt.
  Tastes PageDown, når man står i sidste felt, kommer man til næste post.
  Tilsvarende kan man komme til forrige post med PageUp i første felt.
   
 12. Inden en post accepteres, checkes at alle obligatoriske felter er udfyldt. Hvis det ikke er tilfældet, hoppes direkte til den første manglende indtastning med en advarsel.
   
 13. Stopfelter kan individuelt konfigureres. Obligatoriske indtastningsfelter har altid stop.
   
 14. Rene talfelter, f.eks. sidenr og årstal øverst i indtastningsvinduerne kan kan tælles op eller ned ved at taste '+' hhv. '-'.
   
 15. Eksport af en indtastning sker i DDA-format. Der kan eksporteres direkte i en zip-fil, der indeholder en fælles dokumentationsfil og en datafil for hver begivenhedstype.
  Det er denne zip-fil, der skal indsendes til DDA efter endt indtastning. Husk at markere sluttidspunkt for indtastningen inden afleveringen.
   
 16. Korrekt formatterede KIIP-eksporterede datafiler kan importeres.
  En generel import af andre formater er under udvikling.
   
 17. Hver gang programmet afsluttes med ændringer, laves en sikkerhedskopi af databasen. Der gemmes en liste på op til ni kopier med den nyeste forrest. Der er i oversigtsvinduet en særlig knap til indhentning af ældre udgaver.
  Der er p.t. ingen kopi af projektbasen, der indeholder brugeroplysninger og dokumentation.

Alle fejl og uhensigtsmæssigheder bedes rapporteret på (e-mail) helst med et vedhæftet skærmdump af fejlmeldingen.


Page maintained by Jens V. Olsen. Updated: 29 Jul 2020