Spørgsmål:

Svar:

Flere steder forekommer "Barnets Forældre" forrest under faddere.

Skal man her "snyde" og indtaste en post kaldet "Barnets Forældre", eller bør man indtaste deres navne hver for sig, ganske som almindelige faddere ?

Indfør deres navne hver for sig, men angiv "Noteret som barnets forældre" i Indtasters bemærkning:

Det er jo ikke information, der opfindes, da navnene står i indførslen blot i en anden position.

Hvorledes håndteres navneforandringer. Skal det oprindelige navn skrives i navnefeltet og det nye i Kildebemærkning sammen med de øvrige oplysninger ?

Skriv det oprindelige navn i navnefeltet efterfulgt af en stjerne.

I Kildebemærkning skrives: "* Navneforandring til xxxx xxxx ifølge ..." o.s.v. resten af teksten.

Jeg har et spørgsmål angående de mange tilfælde, hvor ægtepar står som faddere.

Hvordan bør denne tekst indtastes ? "Gaardejer Anders Andersen og Hustru"

Det er indlysende at "Gaardejer" er mandens erhverv, og at det derfor bliver indtastet under "Erhverv", men hvad med "Anders Andersen og Hustru" ?

Der er tale om to faddere, derfor skal der indtastes to poster.

Den første: Gaardejer Anders Andersen er oplagt.

Næste fadder Anders Andersens hustru er lidt mere tricky.

Da hendes eget navn ikke er nævnt, skal hun hedde: "Anders Andersens hustru"

Indtast med bare små bogstaver, og du vil opdage, at hustru forbliver med småt samtidig med at kønnet bliver K selv om det første navn er Anders.

Imellem vielserne er der en trolovelse, som er blevet ophævet, hvordan skrives den ?

Skriv det som en kildebemærkning til trolovelsen.

Imellem vielserne er der en længere tekst om et ægtepar, som anmoder om skilsmisse, hvor og hvordan skrives den ?

Skriv det som Anden Begivenhed, og brug en post for hver af ægtefællerne.
Hvis de er viet i samme sogn, bør det tilføjes som en indtasterbemærkning til vielsen.

Jeg har problemer med vaccinationsfeltet:

Hvis der kun skal skrives årstal, kommer der en advarsel:

"Skriv datoen som f.eks. 10 maj 1781", desuden når jeg f.eks. skriver 1812, skrives der sådan: "18 dec 1818".

Det virker som om den tager det år man arbejder i og bruger det som dato også samt årets sidste måned.

Vaccinationsdatofeltet (og alle andre kalenderdatofelter) kan kun bruges, hvis man har en komplet dato. Feltet accepterer ikke årstal alene.

Er vaccinationen kun angivet med år i kirkebogen, skal du skrive det i Kildekommentarfeltet: f. eks. "vacc: 1812 af xxx".

Efter indtastning af nyt side-nr. i øverste line, efterfulgt af en ændring af årstallet, blankes årstals-feltet ikke, hvorfor man er tilbøjelig til at indtaste det nye årstal foranstillet det gamle årstal.

Årstallet ændres nemmest til det næstfølgende ved at taste "+".

Generelt virker "+" og "-" i talfelterne Sidenr og Årstal.

NB. Der gemmes kun 4 cifre i årstalsfeltet - de evt. ekstra indtastede cifre skæres fra.

Når der for dato er angivet en forkortelse af navn, Skal det så anføres under bemærkninger hvad dagens fulde navn er ?

Nej, men hvis det vurderes af betydning for den kommende bruger er det tilladt.

Når der er en anden stavemåde for stednavn end den vi har i dag, skal vi så anføre dette som […] i stednavnefeltet eller i kildebemærkninger ??

Det anbefales, at man følger stavemåden i Trap Danmark.

Skal vi anføre nogen steder hvis der er en nummerering af personerne i Kirkebogen - og i så fald hvor? - Kan vi f.eks skrive sidenr x #xx ??

Nej, men hvis det refererer til en anden post, så skrives det som bemærkning.

Hvorfor bruges der to felter til datoerne for trolovelser og vielser (tekst og kalender) ?

I de gamle kirkebøger (før 1814) bruger præsten ofte at angive den latinske betegnelse på dagen, og det er den, der skal skrives i tekst feltet.

Hvis der står en kalender-dato (som i alle nyere kirkebøger), så skal den stå i kalender feltet.

Hvordan bør vi indtaste data i felterne "Gom/Brud, alder/født dato", hvor vi har begge dele ?

Eksempler: 34¼ Aar - 8de Marts 1851 eller 8de Marts 1851 eller blot 34½ Aar.

Hvis der kun står alder, skrives den i feltet.

Hvis dato er nævnt, skrives den i feltet.

Hvis begge er nævnt, kan alderen skrives i bemærkninger.

Skal jeg indtaste en tankestreg "-", hvis feltet ikke er udfyldt i kirkebogen, for at markere, at jeg ikke har overset feltet ?

Nej, i flg. DDA er reglen:

Hvis der ikke er noget at skrive i et felt, skal feltet efterlades blankt.

Det ville være SÅ SKØNT, hvis vi kunne få alle datoer alle steder i dd mmm åååå format.

Det er tilfældet, hvor feltet skal indeholde en kalender-dato.

Ved indtastning af folketællinger via WinKip anbefales det at anbringe en "-" i tomme felter. Dette format bruges, for at gøre det tydeligt for læseren, at indtasteren ikke bare har glemt at udfylde feltet.  Jeg anbefaler, at det også bruges her.

Et svar fra DDA siger direkte, at det er en forkert anbefaling.

Felterne skal efterlades tomme, hvis der ikke står noget i kilden.

Kun ved obligatoriske felter, der mangler indhold i kilden, angives "-".

Da der ikke findes et felt for kolonnen "Om Vielsen er forrettet i Kirken eller Hjemmet....", antager jeg, at man tager det for givet, at vielsen foregik i kirken, med mindre andet er anført, og ved vielser udenfor kirken skrives oplysninger herom under "Kildebemærkninger".

Er det korrekt ?

Ja.

Et eventuelt titelfelt kunne bruges, hvis en person er benævnt:

Jomfru, Madame, Fruentimmer, Betler, Fattiglem, Hustru, Ungkarl, Pige, Hr. osv.

Så Erhverv kun bruges til Rigtige Titler så som Gaardmand, Huusmand osv.


Det efterlader reelle titler som Jomfru, Madam og Hr - jeg har i enkelte tilfælde skrevet dem i navnefeltet, når der f.eks. står Madam Bornemann uden fornavn.

Betegnelser for titler skal ikke skrives ind som erhverv; men hvis det er af betydning, så i Kildebemærkningsfeltet.

Antallet af felter er flere gange blevet rationaliseret i løbet af arbejdet med skemaerne. Skal et Titel-felt med, drejer det sig om 20-25 felter i alt og relativt få gange, hvor de kan anvendes, så der kommer ikke et nyt titelfelt.

Derimod overvejes en udvidet brug af civilstand.

Af de nævnte, vil jeg placere både betler, fattiglem og almisselem under erhverv - det er trods alt det de lever af.

Der kunne også have været felter til f.eks navnet på lægen som vaccinerede, om en fadder bar barnet, stod hos osv.

Da en kirkebogsindtastning af denne type - hvis den skulle være virkelig kildetro - vil blive uhyre kompliceret, så er det foreløbig endt med det, som idag fremgår af indtastnings-programmet. Hovedideen er et søgeværktøj, hvor primært familierelationer samt den mest relevante information er medtaget - det er ikke en erstatning for originalkilden!

I Bemærknings-felterne er der problemer med indskrivning af tekster som overstiger 255 tegn.

Alle de enkelte posters bemærkningsfelter er begrænset til 255 tegn.
Den eneste undtagelse er Dokumentationens bemærkningsfelter, der er fælles for hele indtastningen. De kan rumme op til 2000 tegn.

Jeg har et spørgsmål ang. moderens Introduktion ved registrering af en dåb.

Hvis jeg bruger fanebladet "Introduktion" følger løbenr ikke med.

Under indtastningen er der ingen kobling mellem dåbsregistreringen og introduktionen.

Dåben, evt. koblet til fadderne, registreres for sig og introduktionen for sig.

Det er langt fra alle kirkebøger, hvor moderens introduktion er registreret sammen med dåben, derfor er de adskilt i KIIP.

Hvis introduktionen er nævnt sammen med dåben, kan den også noteres i kildebemærkningen ved dåben.

Senest opdateret den 4. april 2006.